Układy sterowania zapłonem tyrystorów

Autor: Bertrand Data publikacji: 19,01,2015

Tyrystory można sterować za pomocą układów zapłonowych z przesuwnikami RC bez generatorów kształtujących, lecz sterowanie takie jest niedokładne, ponieważ chwila zapłonu zależy nie tylko od napięcia bramki, ale i od temperatury tyrystora. Najczęściej w układach tyrystorowych stosujemy układy zapłonu działające na zasadzie sterowania fazowego. Układy te wytwarzają strome impulsy zapłonowe o dostatecznym czasie trwania, w […]

Jakie produkty bankowe cieszą się największą popularnością?

Autor: blazej Data publikacji: 03,01,2015

W obecnych czasach, tak bardzo niespokojnych pod względem ekonomii, nie jest łatwo zdecydować o tym jak ulokować będące w naszym posiadaniu pieniądze. Pewnego rodzaju zamrażanie ich przez nabycie nieruchomości, niegdyś bardzo popularne, aktualnie nie zalicza się już do tych najpewniejszych sposobów. Aktywność na giełdzie natomiast jest głównie dla ludzi, którzy chociaż trochę znają się na […]

Od czego zależą koszty kredytu?

Autor: blazej Data publikacji: 15,12,2014

Kredyt gotówkowy to gotówka przyznawana nam przez banki w formie pożyczki, którą po określonym w umowie czasie musimy zwrócić. Kredyty gotówkowe zwykle spłaca się w formie rat rozłożonych w czasie. Staramy się o kredyty z różnorakich przyczyn. Ubiegać się możemy także o różne sumy, chociaż w tym przypadku bardzo dużo zależy od naszych możliwości finansowych, […]

Kierunki automatyzacji w energoelektronice

Autor: Bertrand Data publikacji: 02,12,2014

Nie wszystkie procesy technologiczne jednakowo nadają się do automatyzacji. Najłatwiejsze do automatyzacji są procesy ciągłe charakteryzujące się tym, że materiał znajduje się w ciągłym ruchu postępowym poprzez kolejne stanowiska, przy czym parametry czynników oddziałujących na materiał są zasadniczo stałe. Zadaniem układu regulacyjnego jest utrzymanie zmian tych parametrów w możliwie wąskich granicach. Procesy takie są charakterystyczne […]

Przewodność elektryczna półprzewodników

Autor: Bertrand Data publikacji: 02,12,2014

Materiały półprzewodnikowe mają oporności właściwe od 10-2 do 1010 (Q cm). Przewodność półprzewodników jest znacznie mniejsza niż przewodników metalicznych. Jest to spowodowane tym, że w półprzewodnikach elektrony są związane z atomami i mogą być swobodne tylko w określonych warunkach. Wyswobodzenie elektronów może nastąpić w .rezultacie nagrzania półprzewodnika od zewnętrznego źródła ciepła. Nagrzewanie podwyższa energię elektronów, […]